TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   1193716
Đang online:   276
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
[Ngày đăng:17/06/2022]

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

1. Gia hạn thời gian nộp học phí đến ngày 01/7/2022. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nộp đơn gia hạn học phí về phòng Công tác Chính trị Sinh viên.

2. Sau ngày 01/7/2022 sinh viên không nộp học phí sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần trong học kỳ.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm 2021-2022
[Ngày đăng:28/04/2022]

THÔNG BÁO

Ghi danh học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm 2021-2022

1. Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần

Ghi danh: Từ 8h00 ngày 04/05/2022 đến ngày 09/05/2022.

Đăng ký chính thức: Từ 8h00 ngày 17/05/2022 đến ngày 21/05/2022.

Thời gian hủy học phần: Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 27/05/2022.

2. Thời gian học và thi:

Thời gian học: Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/07/2022 (Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật)

Thời gian thi: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 05/08/2022.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Đánh giá điểm Rèn luyện Sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.
[Ngày đăng:29/03/2022]

THÔNG BÁO

Đánh giá điểm Rèn luyện Sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Thời gian thưc hiện đến hết ngày 15/05/2022.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022
[Ngày đăng:21/03/2022]

THÔNG BÁO

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

1. Thời gian đăng ký

- Khóa 2019 trở về trước: Từ 8h00 ngày 06/4/2022 đến ngày 15/4/2022.

- Khóa 2020, 2021: Từ 8h00 ngày 07/4/2022 đến ngày 15/4/2022.

2. Thời gian học: Từ ngày 18/4/2022

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Kế hoạch giảng dạy các học phần còn lại Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021
[Ngày đăng:18/02/2022]

THÔNG BÁO

Kế hoạch giảng dạy các học phần còn lại

Học kỳ 3 - Năm học 2020 - 2021

Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 21/02/2022

Chi tiết lịch học tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Thời gian học tập trung Học kỳ 1 Năm học 2021-2022
[Ngày đăng:17/01/2022]

THÔNG BÁO

Thời gian học tập trung Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo Năm học 2021-2022;

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến Sinh viên đại học hệ chính quy nội dung như sau:

Thời gian dự kiến học trực tiếp: Từ ngày 14/02/2022.

Sinh viên học tập theo thời khoá biểu trên cổng thông tin.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 1)
[Ngày đăng:11/01/2022]

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 1)

Các học phần do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thi trực tuyến

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
Thông báo Danh sách học phần và link đăng nhập lớp học trực tuyến (đợt 3) Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
[Ngày đăng:17/12/2021]

THÔNG BÁO

Danh sách học phần và link đăng nhập lớp học trực tuyến (đợt 3)

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Thời gian học: Từ ngày 20/12/2021.

Chi tiết thông báo tại đây

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc Điều chỉnh thời gian đăng ký học tập và hoàn thành học phí Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022
[Ngày đăng:01/12/2021]

THÔNG BÁO

Về việc Điều chỉnh thời gian đăng ký học tập và hoàn thành học phí

Học kỳ 1 - Năm học 2021 – 2022

1. Đăng ký thời khoá biểu Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

Đăng ký chính thức: 8h00 ngày 06/12/2021 đến ngày 17/12/2021

Hủy học phần: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021

Thời gian học: Từ ngày 20/12/2021.

Ghi chú:

- Đối với các học phần đang học trực tuyến, sinh viên tiếp tục học tập theo thời khóa biểu.
- Giảng viên, viên chức, sinh viên rà soát, chuẩn bị để đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành bao gồm việc di chuyển, giảng dạy khi học trực tiếp (nếu điều kiện cho phép).
- Sinh viên phải đảm bảo đủ số tín chỉ trong học kỳ (15 tín chỉ) để tham gia xét học bổng và các chế độ khen thưởng.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn đăng ký học phần trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021.
[Ngày đăng:30/11/2021]

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn đăng ký học phần trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021.

Căn cứ công văn 7623/UBND-VX, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhà trường sẽ tạm hoãn đăng ký trực tiếp theo thông báo số 212 ngày 09/11/2021. Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch đăng ký vào thời gian sau.

Trân trọng.

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam