TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   93359
Đang online:   16
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:21/02/2017]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:19/01/2017]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học phần qua mạng học kỳ II (2016 - 2017)
[Ngày đăng:26/12/2016]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học phần qua mạng học kỳ II (2016 - 2017)

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:20/12/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017
Dành cho các lớp đại học, cao đẳng liên thông

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ HK1 NĂM HỌC 2016 - 2017
[Ngày đăng:11/11/2016]

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Tính đến ngày 11/11/2016

Sinh viên không nộp học phí sẽ hủy kết quả đăng ký.

Gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 15/11/2016.

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí tại đây.

Chi tiết
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP
[Ngày đăng:28/10/2016]

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP

Chi tiết
THÔNG BÁO Về thời hạn nộp học phí học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.
[Ngày đăng:18/10/2016]

THÔNG BÁO

Về thời hạn nộp học phí học cải thiện, học vượt

năm học 2016 - 2017

Căn cứ quyết định số 387/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng trường ĐHXDMT về việc đăng ký học cải thiện, học vượt năm học 2016 - 2017.

Nhà trường gia hạn thời gian nộp học phí đến hết ngày 04/11/2016.

Sau thời gian trên, sinh viên chưa đóng học phí sẽ bị loại khỏi danh sách lớp học phần.

Chi tiết
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN
[Ngày đăng:10/10/2016]

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

Chi tiết danh sách tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học cải thiện, học vượt Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Điều chỉnh)
[Ngày đăng:07/10/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện, học vượt Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (Điều chỉnh)

Do có điều chỉnh thời gian ghi danh học cải thiện cho sinh viên các khóa nên thời gian đăng ký học cải thiện chính thức bắt đầu ngày 13/10/2016

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học cải thiện, học vượt Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:26/09/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện, học vượt

 Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam