TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   13349
Đang online:   226
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Nghỉ giảng dạy và học tập ngày 29/9/2023
[Ngày đăng:28/09/2023]

THÔNG BÁO

Nghỉ giảng dạy và học tập ngày 29/9/2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-ĐHXDMT ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng trường đại học Xây dựng Miền Tây về Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024;

Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy như sau:

1.   Sinh viên được nghỉ học ngày 29/9/2023.

2.   Giảng viên có lịch giảng dạy ngày 29/9/2023 sắp xếp bù vào tuần dự trữ.

3.   Giảng viên tham dự Lễ Khai giảng Năm học 2023 – 2024 theo kế hoạch.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1 Năm học 2023– 2024
[Ngày đăng:26/09/2023]

 

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1

Năm học 2023– 2024

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024;

Nhà trường thông báo đến sinh viên Đại học thực hiện ghi danh học cải thiện, học vượt học kỳ 1, năm học 2023 – 2024.

1.   Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

Ghi danh: Từ 8h30 ngày 26/09/2023 đến ngày 02/10/2023.

Đăng ký chính thức: Từ 8h30 ngày 10/10/2023 đến ngày 13/10/2023.

Thời gian hủy học phần: Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023.

2.   Thời gian học và thi:

Thời gian học: Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/12/2023 (Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật)

Thời gian thi: Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 12/01/2024.

3.   Nộp học phí:

Sinh viên nộp học phí đến hết ngày 10/11/2023 (nộp học phí tại Phòng Tài chính – Kế toán)./.

Chi tiết thông báo: Tại đây

Chi tiết
THÔNG BÁO Đăng ký chính thức các học phần học kỳ I, năm học 2023 – 2024
[Ngày đăng:22/08/2023]

THÔNG BÁO

Đăng ký chính thức các học phần học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Năm học 2023 – 2024;

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên trình độ Đại học, hệ chính quy thực hiện đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2023 - 2024 như sau:

1.        Thời gian đăng ký:

- Khóa 2021 trở về trước: Từ 8h00 ngày 30/8/2023 đến ngày 08/9/2023.

- Khóa 2022: Từ 8h00 ngày 31/8/2023 đến ngày 08/9/2023.

2.        Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 11/9/2023.

3.        Thời gian nộp học phí
Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán đến ngày 11/10/2023./.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH Học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh
[Ngày đăng:26/07/2023]

KẾ HOẠCH

Học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh (chi tiết)

1. Kế hoạch đào tạo QPAN.(File đính kèm)

2. Quyết định đại đội quản lý sinh viên.(File đính kèm)

3. Lịch dạy lý thuyết. (File đính kèm)

4. Lịch dạy thực hành (Đợt 1, đợt 2)

5. Danh sách phòng ở (Đợt 1, đợt 2)

6. Danh sách sinh viên (Đợt 1, đợt 2)

7. Danh sách lên xe Đợt 1 (Từ ngày 01/08 đến 11/08/2023)

8. Danh sách lên xe Đợt 2 (Từ ngày 11/08 đến 22/08/2023)

Chi tiết
KẾ HOẠCH Học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh
[Ngày đăng:11/07/2023]

KẾ HOẠCH

Học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh

Năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023;

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 01/08/2023 đến ngày 22/08/2023

2. Địa điểm:

- Học lý thuyết tại trường đại học Xây dựng Miền Tây.

- Học thực hành tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh đại học Trà Vinh

3. Học phí: 2.064.000 đồng (Nộp tại phòng Tài chính Kế toán trường Đại học Xây dựng Miền Tây)

4. Sinh viên các khóa trước đăng ký học lại đến hết ngày 14/7/2023.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Đánh giá điểm rèn luyện Sinh viên học kỳ II năm học 2022-2023
[Ngày đăng:07/06/2023]

THÔNG BÁO

Đánh giá điểm rèn luyện Sinh viên học kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022 -2023.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 3 - Năm học 2022-2023
[Ngày đăng:12/05/2023]

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 3 - Năm học 2022-2023

1.   Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

Ghi danh: Từ 8h00 ngày 25/05/2023 đến ngày 13/06/2023.

Đăng ký chính thức: Từ 8h00 ngày 22/06/2023 đến ngày 05/07/2023.

Thời gian huỷ học phần: Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 14/07/2023.

2.   Thời gian học và thi:

  - Thời gian học: Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 18/08/2023