TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   295701
Đang online:   5


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học cải thiện năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:10/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học cải thiện học phần năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc hủy học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:10/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc hủy học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ban hành Quy định thời gian ra, vào tiết giảng
[Ngày đăng:02/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc ban hành Quy định thời gian ra, vào tiết giảng

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:13/01/2015]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học cải thiện HK1 2014 - 2015
[Ngày đăng:06/01/2015]

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015.

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc nhập điểm quá trình
[Ngày đăng:22/12/2014]

THÔNG BÁO

Về việc nhập điểm quá trình học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:12/12/2014]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học cải thiện
[Ngày đăng:27/10/2014]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc hủy các học phần có số lượng sinh viên không đủ số lượng quy định
[Ngày đăng:04/09/2014]

THÔNG BÁO

Về việc hủy các học phần có số lượng sinh viên không đủ số lượng quy định

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:12/08/2014]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần qua mạng học kỳ I (2014 - 2015)

Kế hoạch đăng ký học phần chi tiết : tại đây

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam