TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   47350
Đang online:   203
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc nghỉ giảng dạy và học tập chiều ngày 31/03/2023.
[Ngày đăng:30/03/2023]

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ giảng dạy và học tập chiều ngày 31/03/2023.

Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy chiều 31/03/2023 như sau:

1.   Sinh viên các lớp được nghỉ học chiều ngày 31/3/2023.

2.   Giảng viên có lịch giảng dạy chiều ngày 31/3/2023 sắp xếp dạy bù vào tuần dự trữ.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2022-2023
[Ngày đăng:15/02/2023]

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 2 năm học 2022-2023

1.   Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

Ghi danh: Từ 8h00 ngày 15/02/2023 đến ngày 20/02/2023.

Đăng ký chính thức: Từ 8h00 ngày 28/02/2023 đến ngày 03/03/2023.

Thời gian hủy học phần: Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 10/03/2023.

2.   Thời gian học và thi:

+ Thời gian học: Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/05/2023 (Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật)

+ Thời gian thi: Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 09/06/2023.

3.   Nộp học phí:

Sinh viên nộp học phí đến hết ngày 31/03/2023 (nộp học phí tại Phòng Tài chính – Kế toán)./.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc kiểm tra thông tin trước khi in chứng chỉ QPAN.
[Ngày đăng:03/01/2023]

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra thông tin trước khi in chứng chỉ QPAN.

Nhà trường yêu cầu các bạn sinh viên các khóa đã hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng và An ninh kiểm tra thông tin ngày sinh và nơi sinh trước khi cấp chứng chỉ.

Thời gian phản hồi về ban Cố vấn học tập đến 06/01/2023. Sau thời gian trên sinh viên phải chịu trách nhiệm về thông tin trên chứng chỉ.

1. Danh sách cấp CC QPAN Khóa 2019

2. Danh sách cấp CC QPAN Khóa 2020

3. Danh sách cấp CC QPAN Khóa 2021

Chi tiết
THÔNG BÁO Tập huấn sử dụng cổng thông tin đào tạo tín chỉ cho khóa 2022
[Ngày đăng:25/11/2022]

THÔNG BÁO

Tập huấn sử dụng cổng thông tin đào tạo tín chỉ cho khóa 2022

1. Thời gian:

- 18h30 đến 19h30: XD22D01 - XD22D05

- 20h00 đến 21h00: Các lớp còn lại.

2. Địa điểm: Phòng H3.1

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc nghỉ dạy và học tập chiều ngày 14/10/2022
[Ngày đăng:12/10/2022]

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ dạy và học tập chiều ngày 14/10/2022

     Ban giám hiệu Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy buổi chiều ngày 14/10/2022 như sau:

1. Sinh viên nghỉ buổi chiều ngày 14/10/2022

2. Giảng viên có lịch giảng dạy buổi chiều ngày 14/10/2022 sắp xếp dạy bù vào tuần dự trữ

3. Giảng viên tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 theo kế hoạch

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1, Năm học 2022-2023
[Ngày đăng:22/09/2022]

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 1 năm học 2022-2023

1. Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

- Ghi danh: Từ 8h00 ngày 23/09/2022 đến 28/09/2022.

- Đăng ký: Từ 8h00 ngày 11/10/2022 đến 14/10/2022.

- Thời gian hủy học phần: 17/10/2022 đến 21/10/2022.

2. Thời gian học và thi:

- Thời gian học: Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/12/2022.

- Thời gian thi: Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 13/01/2023.

3. Thời gian nộp học phí đến hết ngày 17/10/2022.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023
[Ngày đăng:31/08/2022]

THÔNG BÁO

Đăng ký chính thức các học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023

1.        Thời gian đăng ký:

- Khóa 2019 trở về trước: Từ 8h00 ngày 06/09/2022 đến ngày 11/09/2022.

- Khóa 2020, 2021: Từ 8h00 ngày 07/09/2022 đến ngày 11/09/2022.

2.        Thời gian học:

     Bắt đầu chính thức từ ngày 12/09/2022.

3.        Thời gian nộp học phí

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán đến hết ngày 07/10/2022.

Chi tiết thông báo tại đây.

Chi tiết
KẾ HOẠCH Huấn luyện Quốc phòng An ninh, Năm 2022
[Ngày đăng:01/08/2022]

KẾ HOẠCH

Huấn luyện Quốc phòng An ninh, Năm 2022 (Chi tiết)

1. Khóa 2019:

1.1 Kế hoạch đào tạo

1.2 Quyết định đại đội

1.3 Lịch học, lịch thi

1.4 Phòng nghỉ

1.5 Phí sinh hoạt khi học thực hành

1.6 Danh sách lên xe về trung đoàn 890

2. Khóa 2020:

2.1 Kế hoạch đào tạo

2.2 Quyết định đại đội

2.3 Lịch học, lịch thi

2.4 Phòng nghỉ

2.5 Phí sinh hoạt khi học thực hành

2.6 Danh sách lên xe về trung đoàn 890
3. Khóa 2021;

3.1 Kế hoạch đào tạo

3.2 Quyết định đại đội

3.3 Lịch học, lịch thi

3.3.1 Lý thuyết (Phòng B4.1 đổi thành H3.3)

3.3.2 Thực hành

3.4 Phòng nghỉ

3.4.1 Phòng nghỉ đợt 1

3.4.2 Phòng nghỉ đợt 2

3.5 Phí sinh hoạt khi học thực hành

Chi tiết
KẾ HOẠCH Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh Năm học 2021-2022
[Ngày đăng:21/07/2022]

KẾ HOẠCH

Học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Năm học 2021-2022

1.Đối tượng: Tất cả sinh viên Đại học chính quy khóa 2019, khóa 2020 và khóa 2021 các sinh viên khóa 2018 trở về trước chưa hoàn thành học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDPQ-AN).

Chi tiết
THÔNG BÁO Kế hoạch Thực tập Khoan địa chất
[Ngày đăng:18/07/2022]

THÔNG BÁO

Kế hoạch Thực tập Khoan địa chất

1. Địa điểm: Khu B trường đại học Xây dựng Miền Tây

2. Thời gian:

- 14h00 ngày 22/7/2022 vận chuyển thiết bị, dụng cụ, máy khoan ra khoan trường và vận hành chạy thử.

- 7h30 ngày 23/7/2022 tiến hành khoan địa chất theo thứ tự sau:

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam