TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   25926
Đang online:   178
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc ghi danh và đăng ký Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:10/04/2017]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh và đăng ký Học kỳ 3 - Năm học 2016 - 2017

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đổi phòng học C1.1
[Ngày đăng:08/04/2017]

THÔNG BÁO

Về việc đổi phòng học C1.1 sang phòng học khác.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại, học cải thiện - Trình độ đại học liên thông khóa 2015 và các khóa 2013, 2014.
[Ngày đăng:17/03/2017]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại, học cải thiện

Trình độ đại học liên thông khóa 2015 và các khóa 2013, 2014.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học lại, học cải thiện - Trình độ đại học khóa 2012
[Ngày đăng:16/03/2017]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học lại, học cải thiện

Trình độ đại học khóa 2012, trung cấp 2014 trở về trước

Chi tiết
THÔNG BÁO Về thời hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.
[Ngày đăng:10/03/2017]

THÔNG BÁO

Về thời hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016 - 2017.

           Căn cứ thông báo số 25/TB-ĐHXDMT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc đăng ký học phần quan mạng học kỳ 2 năm học 2016 - 2017. Thời hạn nộp học phí đến hết ngày 10/03/2017.

           Nay trường thông báo đến tất cả sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí, khẩn trương nộp học phí tại phòng Tài chính  -  Kế toán đến hết ngày thứ 2 (13/03/2017).

Chi tiết
KẾ HOẠCH Triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học, hệ chính quy Khóa 2012.
[Ngày đăng:23/02/2017]

KẾ HOẠCH

Triển khai làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học

Hệ chính quy Khóa 2012.

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:21/02/2017]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:19/01/2017]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học phần qua mạng học kỳ II (2016 - 2017)
[Ngày đăng:26/12/2016]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học phần qua mạng học kỳ II (2016 - 2017)

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017
[Ngày đăng:20/12/2016]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ I năm học 2016 - 2017
Dành cho các lớp đại học, cao đẳng liên thông

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam