TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   6680
Đang online:   4


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:24/03/2015]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký bổ sung học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học cải thiện năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:10/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học cải thiện học phần năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc hủy học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:10/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc hủy học phần học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ban hành Quy định thời gian ra, vào tiết giảng
[Ngày đăng:02/02/2015]

THÔNG BÁO

Về việc ban hành Quy định thời gian ra, vào tiết giảng

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:13/01/2015]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc nộp học phí học cải thiện HK1 2014 - 2015
[Ngày đăng:06/01/2015]

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015.

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc nhập điểm quá trình
[Ngày đăng:22/12/2014]

THÔNG BÁO

Về việc nhập điểm quá trình học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:12/12/2014]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc ghi danh học cải thiện
[Ngày đăng:27/10/2014]

THÔNG BÁO

Về việc ghi danh học cải thiện học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Chi tiết
THÔNG BÁO về việc hủy các học phần có số lượng sinh viên không đủ số lượng quy định
[Ngày đăng:04/09/2014]

THÔNG BÁO

Về việc hủy các học phần có số lượng sinh viên không đủ số lượng quy định

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam