TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   22243
Đang online:   10
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐỢT 2 (ĐẾN TRUNG TÂM GDQP&AN)
[Ngày đăng:15/07/2024]

  THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐỢT 2

(ĐẾN TRUNG TÂM GDQP&AN)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học phần GDQP năm học 2023 - 2024;

Nhà trường thông báo kế hoạch lên xe đến Trung tâm GPQP&AN tại Trà Vinh như sau:

1. Thời gian: 11 giờ 45 phút sáng Thứ 6 ngày 19/7/2024.

2. Địa điểm:

- Tập trung tại sảnh Nhà H trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Lưu ý: Sinh viên đến đúng thời gian để tập trung theo nhóm và điểm danh lên xe. Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp đến trể.

Danh sách sinh viên theo xe:

1.     Xe 1 xem tại đây.

2.     Xe 2 xem tại đây.

3.     Xe 3 xem tại đây.

4.     Xe 4 xem tại đây.

5.     Xe 5 xem tại đây.

6.     Xe 6 xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐỢT 1 (ĐẾN TRUNG TÂM GDQP&AN)
[Ngày đăng:05/07/2024]

 THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO XE ĐỢT 1

(ĐẾN TRUNG TÂM GDQP&AN)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học phần GDQP năm học 2023 - 2024;

Nhà trường thông báo kế hoạch lên xe đến Trung tâm GPQP&AN tại Trà Vinh như sau:

1. Thời gian: 6 giờ sáng Thứ 2 ngày 08/7/2024.

2. Địa điểm:

- Tập trung tại sảnh Nhà H trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Lưu ý: Sinh viên đến đúng thời gian để tập trung theo nhóm và điểm danh lên xe. Nhà trường sẽ không giải quyết trường hợp đến trể.

Danh sách sinh viên theo xe:

1.     Xe 1 xem tại đây.

2.     Xe 2 xem tại đây.

3.     Xe 3 xem tại đây.

4.     Xe 4 xem tại đây.

5.     Xe 5 xem tại đây.

6.     Xe 6 xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM HỌC 2023 - 2024
[Ngày đăng:01/07/2024]

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh

Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024;

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 31/7/2024.

2. Địa điểm:

- Học lý thuyết tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

- Học thực hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường Đại học Trà Vinh.

3. Học phí: 2.316.000 đồng (Nộp tại phòng Tài chính Kế toán trường Đại học Xây dựng Miền Tây).

Lưu ý: Thời gian nộp học phí đến hết ngày 18/07/2024. Sau thời gian trên sinh viên chưa hoàn tất học phí không được tham gia tiếp tục học.

Chi tiết thông báo:

*Kế hoạch học tập GDQP&AN năm học 2023-2024 xem tại đây.

1.     Quyết định thành lập đại đội xem tại đây.

2.     Kế hoạch đào tạo xem tại đây.

3.     Lịch dạy lý thuyết xem tại đây.

4.     Lịch dạy thực hành Đợt 1 xem tại đây.

5.     Lịch dạy thực hành Đợt 2 xem tại đây.

6.     Danh sách Ký túc xá Đợt 1 xem tại đây.

7.     Danh sách Ký túc xá Đợt 2 xem tại đây.

8.     Danh sách thực hành Đợt 1 xem tại đây.

9.     Danh sách thực hành Đợt 2 xem tại đây.

10.  Thông báo mức thu phí sinh hoạt sinh viên xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO GHI DANH VÀ ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023– 2024
[Ngày đăng:02/05/2024]

 

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 3

Năm học 2023– 20324

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024;

Nhà trường thông báo đến sinh viên Đại học từ khóa 2022 trở về trước thực hiện ghi danh học cải thiện, học vượt học kỳ 3 năm học 2023 - 2024. Khóa 2023 đăng ký học GDQP-AN theo kế hoạch.

1.   Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

-   Ghi danh: Từ 8h30 ngày 07/5/2024 đến ngày 24/5/2024.

-   Đăng ký chính thức: Từ 8h30 ngày 04/6/2024 đến ngày 14/6/2024.

-   Thời gian hủy học phần: Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 05/7/2024.

2.   Thời gian học và thi:

Thời gian học: Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 09/8/2024.

Thời gian thi: Từ ngày 12/8/2024 đến ngày 16/8/2024.

3.   Nộp học phí:

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán đến hết ngày 12/7/2024. Sau thời gian này sinh viên chưa hoàn tất học phí không được tham gia lớp học./.

*Chi tiết thông báo xem tại đây ./.

Chi tiết
THÔNG BÁO Lịch giảng dạy, học bù Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
[Ngày đăng:23/04/2024]

THÔNG BÁO

Lịch giảng dạy, học bù Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động  01/5 năm 2024

  Căn cứ Thông báo số:112/TB-ĐHXDMT ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Miền Tây về việc nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024;
Nhà trường thông tin đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy như sau:
- Lịch học thứ Hai ngày 29/4/2024 chuyển sang thứ Bảy ngày 04/5/2024.
- Lịch học thứ Ba, thứ Tư ngày 30/4 - 01/5/2024 sinh viên học bù vào tuần dự trữ (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 24/5/2024).
- Lịch học các lớp học cải thiện, học vượt thứ Bảy ngày 04/5/2024 chuyển về tuần dự trữ (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 24/5/2024).

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP DỊP NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
[Ngày đăng:17/04/2024]

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ giảng dạy và học tập dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2023-2024;

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường;

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy như sau:

1.   Giảng viên, sinh viên học tại Trường được nghỉ học dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch – tức ngày 18/4/2024).

2.   Giảng viên có lịch giảng dạy vào các ngày nghỉ trên sắp xếp bù vào thời gian dự trữ (Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 24/5/2024).

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
[Ngày đăng:15/04/2024]

 THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh (Lần 2)

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 2019, 2020, 2021 chưa nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh (lần 1) thời gian nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng & An ninh (lần 2) như sau:

-  Bắt đầu từ 9h00 ngày 16/04/2024 đến 16h00 ngày 19/04/2024: Sinh viên nhận chứng chỉ tại Phòng Quản lý Đào tạo trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

-  Khi nhận chứng chỉ sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Căn cước công dân.

Sau thời gian trên sinh viên không đến nhận chứng chỉ sẽ nhận chứng chỉ tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh trường Đại học Trà Vinh.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO NGHĨ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 02 NGÀY 06/4/2024 VÀ 07/4/2024
[Ngày đăng:01/04/2024]

 THÔNG BÁO

Nghĩ giảng dạy và học tập 02 ngày 06/4/2024 và 07/4/2024

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập và giảng dạy như sau:

1.   Sinh viên học tại Trường được nghỉ học 02 ngày 06/4/2024 và 07/4/2024.

2.   Giảng viên có lịch giảng dạy 02 ngày 06/4/2024 và 07/4/2024 sắp xếp bù vào tuần dự trữ.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Chi tiết
THÔNG BÁO GHI DANH VÀ ĐĂNG KÝ HỌC CẢI THIỆN, HỌC VƯỢT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023– 2024
[Ngày đăng:20/02/2024]

THÔNG BÁO

Ghi danh và đăng ký học cải thiện, học vượt học kỳ 2

Năm học 2023– 2024

Nhà trường thông báo đến sinh viên Đại học chính quy thực hiện ghi danh học cải thiện, học vượt học kỳ 2, năm học 2023 – 2024.

1.   Thời gian ghi danh, đăng ký và hủy học phần:

Ghi danh: Từ 8h30 ngày 20/02/202đến ngày 25/02/2024.

Đăng ký chính thức: Từ 8h30 ngày 29/02/2024 đến ngày 03/03/2024.

Thời gian hủy học phần: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024.

2.   Thời gian học và thi:

Thời gian học: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/05/2024 (Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật)

Thời gian thi: Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 31/05/2024.

3.   Nộp học phí:

Sinh viên nộp học phí đến hết ngày 15/03/2024 (nộp học phí tại Phòng Tài chính – Kế toán)

Sau ngày 15/03/2024 sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được tiếp tục học tập học phần học cải thiện, học vượt đã đăng ký./.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Chi tiết
THÔNG BÁO Đăng ký các học phần chính thức, học lại, cải thiện học kỳ 2 Năm học 2023 – 2024
[Ngày đăng:07/12/2023]

 

THÔNG BÁO

Đăng ký các học phần chính thức, học lại, cải thiện học kỳ 2

Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo Năm học 2023 – 2024;

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên trình độ Đại học, hệ chính quy thực hiện đăng ký học phần chính thức, học lại, cải thiện học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 như sau:

1.        Thời gian đăng ký:

- Khóa 2021 trở về trước: Từ 8h00 ngày 11/01/2024 đến ngày 14/01/2024.

- Khóa 2022, 2023: Từ 8h00 ngày 12/01/2024 đến ngày 14/01/2024.

2.        Cách thức đăng ký:

- Đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin của Trường theo địa chỉ http://online.mtu.edu.vn (Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo tên đăng nhập và mật khẩu cá nhân).

- Tên đăng nhập: Mã số sinh viên; Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên, nếu sinh viên chưa thay đổi mật khẩu thì mật khẩu là mã số sinh viên.

- Đăng ký môn học: Sinh viên vào cổng thông tin à“Đăng ký học phần” à “Đăng ký môn học”.

- Cố vấn học tập xác nhận kết quả đăng ký học phần của sinh viên và nộp về Phòng Quản lý đào tạo đến hết ngày 23/02/2024.

3.        Điều kiện đăng ký:

- Sinh viên phải đăng ký đúng thời gian quy định theo từng khóa học.

- Sinh viên đăng ký đúng các học phần đã được phòng Quản lý Đào tạo thông báo cho mỗi ngành học. Số tín chỉ đăng ký không vượt quá số tín chỉ cho phép.

- Những trường hợp khác, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản lý Đào tạo để xử lý. Thời gian từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

4.        Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 15/01/2024.

5.        Thời gian nộp học phí

Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán đến ngày 31/01/2024.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Chi tiết
1234
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2012 MTU - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam